Popular Tags:

Open studieavond van 9 oktober en lezing bevrijdingspastoraat van 30 oktober

22 november 2017 at 10:29

De afgelopen twee maanden hebben, verdeeld over twee avonden, meerdere sprekers een lezing gehouden voor ons dispuut. Op maandag 9 oktober vond de studieavond plaats: we hebben negen docenten en rectores uit Ivoorkust, Centraal Afrikaanse Republiek en Oost-Congo mogen verwelkomen. Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan over verschillende disciplines: namelijk de systematisch theologische, praktisch/missionaire en bijbelwetenschappelijke discipline. Verder spraken we over theologische discoursen die op dit moment in Afrika en Nederland spelen. Dit was een mooie gelegenheid om over de eigen grenzen heen te kijken.

Op maandag 30 oktober hadden een ontmoeting met Hans Maat, de directeur van het Evangelisch Werkverband. Hij heeft gesproken over hoe bevrijdingspastoraat, een praktijk die in de tijd van de Evangeliën aan de orde van de dag was, in onze tijd en context een rol speelt. Voorafgaand aan de avond hadden we een gezamenlijk liturgisch moment. We hebben met elkaar liederen gezongen, gelezen uit de bijbel en gebeden.

Beide avonden hebben we als indrukwekkend ervaren. We danken alle sprekers voor hun komst en we kijken uit naar de volgende avond op 11 december, wat weer een studieavond zal zijn.

Lezing 18 september – de waarheidsvraag in het interreligieuze gesprek

22 september 2017 at 11:29

Op maandagavond 18 september was het tijd voor de eerste studieavond van het nieuwe collegejaar. Deze avond werd er een lezing over de waarheidsvraag (namelijk, wat is waarheid? Hoe weten we dat?) in het interreligieuze gesprek (gesprek tussen verschillende religies) gegeven, door prof. dr. Benno van den Toren. Naast de leden van Bonifatius mocht het dispuut op deze avond ook een aantal gasten en eerstejaars studenten in zijn midden verwelkomen. Nogmaals van harte welkom!

Prof. dr. Van den Toren haalde voor zijn lezing inspiratie uit zijn werk in Maleisië, waar hij de afgelopen vier maanden aan het werk mocht zijn. Het onderwerp van de lezing, de waarheidsvraag in het interreligieuze gesprek, is geen eenvoudig of licht onderwerp. Met elkaar mochten we er in alle openheid bij stilstaan dat het ook eng kan zijn, om de discussie over de waarheid met een ander aan te gaan. Maar ondanks dat is het wel een belangrijke vraag, helemaal in een samenleving die religieus sterk verdeeld is.

Prof. dr. Van den Toren vertelde dat dit religieus pluralisme in Europa relatief jong is. Lange tijd is Europa overwegend christelijk geweest en was de waarheidsvraag niet erg aanwezig. Maar in de huidige tijd, een tijd van globalisering en een multiculturele samenleving, is er steeds vaker sprake van een interreligieus gesprek, waarin ook aandacht is voor de waarheidsvraag.

Op hetzelfde moment is er ook sprake van relativisme; het maakt niet zoveel uit waar een ieder in gelooft. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Volgens prof. dr. Van den Toren kunnen wij het daar niet bij laten, om theologische en missiologische redenen. Wij moeten de apologetiek, die naar voren komt in de Bijbel, voortzetten. Wij geloven dat God gekend kan worden door iedereen, dat moet verteld worden. Als het geloof uitgedragen wordt, zal de waarheidsvraag aan de orde komen. Het is dus belangrijk om erover na te denken, ook om een antwoord te kunnen geven op het relativisme.

Het belang en de noodzaak van het spreken over de waarheidsvraag neemt niet weg dat het een spannend gesprek kan zijn. Om dit makkelijker te maken kunnen we proberen om te spreken vanuit vertrouwen. Vertrouwen op Christus. Getuigen doe je uit de dankbaarheid dat je iets hebt mogen ervaren van God. Met deze woorden sloot prof. dr. Van den Toren zijn lezing af.

Na het uitspreken van de lezing stelden een aantal van ons nog een aantal vragen, waaruit ook weer bleek hoeveel spanningen de waarheidsvraag op kan roepen. Na een korte discussie hierover werd de avond afgesloten met een gezellige borrel.

De Maand Juni

14 juli 2017 at 16:32

Na een hectische maand juni, waarin alles dan onoverkomelijk tegelijk valt, is het tijd voor vakantie. Juni was de maand van de tentamens, maar ook de maand van de bestuurswisseling. Op 7 juni jl. mochten we onze verjaardag vieren (5 juni) met een mooi feestje waar ook enige externen en oud-leden op af kwamen en heeft bestuur Dangremond plaats gemaakt voor bestuur De Kok- Van den Born. Na de bestuurswisseling was het tijd voor een hapje en een drankje en een leuke pubquiz verzorgd door de Dies-Commissie.

DSCN1985 (2)

Bestuur Dangremond met Bestuur De Kok-Van den Born

Toch was de bestuurswisseling niet helemaal het eindpunt van het academisch jaar 2016-2017, zo is nog een groot aantal Bonifieten, toen alle tentamens en papers erop zaten, afgereisd naar het mooie Canterbury met de jaarlijkse Kunst- & Theologiereis met theologiestudenten van de PThU. De kathedraal, de ruïnes van de Augustine Abbey, een pubcrawl en de kliffen bij Dover hebben veel indruk gemaakt. Door met verschillende studenten en docenten samen zo’n reis te beleven komen veel goede gesprekken los die tijdens college niet mogelijk of gebruikelijk zijn, en ook de buitencolleges en de kerkdienst op de klif dragen daaraan bij.

Het was mooi, benieuwd waar de reis ons volgend jaar zal brengen!

Een lange dag, maar vooral een lange zomer gewenst.

Filmavond met prof. dr. Boer – ‘Taking Sides’

16 mei 2017 at 13:31

Maandag 15 mei  was er weer een studieavond bij Bonifatius. Het idee van de avond was om een ethisch debat te houden samen met Prof. Dr. T.A. Boer aan de hand van de film ‘Taking Sides.’

De avond begon wat vroeger dan normaal, om kwart voor 6 zaten we met een gezellig groepje pizza te eten. Waarbij een vurige ethische discussie ontvlamde over ananas op pizza, maar al snel na de afsluiting met Psalm 89 kwamen de grotere ethische dilemma’s boven tafel. Na een korte inleiding van professor Boer werd de film gestart. De film ging over een Amerikaanse majoor die een Duitse dirigent moest verhoren. De dirigent werd er namelijk van beschuldigd Hitler en de nazi’s te hebben ondersteunt voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Naarmate de film vorderde kregen wij als kijker steeds meer informatie en konden we zelf bedenken of we dirigent schuldig vonden aan deze beschuldigingen. Nadat de film afgelopen was vroeg professor Boer ons of wij dachten dat de dirigent schuldig was. Een aantal mensen zeiden dat hij wel degelijk schuldig was, maar de meesten wisten het niet zeker. Naarmate het gesprek vorderde koppelden we de gedachten die we kregen bij de film naar onze huidige tijd. We dachten na over wat we konden leren en wat wij zouden doen als er een totalitaire macht zou ontstaan in ons land of in een ander land om ons heen. We sloten de avond af met een gezellige borrel. Kortom, het was weer een leerzame avond met veel stof tot nadenken, maar zeker ook gezellig.

Afbeeldingsresultaat voor taking sides furtwangler

Studieavond 13 maart- American Dinner en ontmoeting met de mentoren

20 maart 2017 at 16:38

Maandag 13 maart was het volle bak in de filmzaal van PThU. Een kleine 25 leden van Bonifatius zaten samen te bunkeren met 4 mentoren van het eten dat door iedereen was meegenomen. Een volle bak; discussies over politiek, kerken en voorgaan, en natuurlijk de eigen persoon. Want ja, die  eigen persoon neem je overal mee naar toe. En voor een theologiestudent kan dat nogal eens lastig zijn. Hoe verhoud ik mijzelf tot mijn studie waarin geloofswaarheden onderuit geschoffeld worden, hoe houd ik zicht op Christus en op de Vader als alles wordt gereduceerd tot psyche of neurotransmitters?

Daarom heeft het bestuur in samenwerking met de mentoren van het dispuut handen en voeten gegeven aan één van de doelstellingen van het dispuut: positief christelijke reflectie op eigen geloofsleven. Mentoren zijn er niet alleen om kritiek te geven op preekvergaderingen of om het dispuut te bewaken voor heterodoxie. Nee, zij zijn er ook om leden te begeleiden.

Deze begeleiding kan een vorm van onregelmatig mentoraat hebben, of een intensievere vorm krijgen. Het gaat er om dat er oudere wijzere mannen en vrouwen, die de studie eerder hebben doorlopen ondersteuning bieden en de theologiestudent kan helpen in het zoeken van evenwicht van eigen spiritualiteit, geloofsleven en academische studie.

Nou, daar liep deze avond ook op uit. De mentoren vertelden hoe zij het ervaren hebben om theologie te studeren, op welke manier hun geloofsleven levendig blijft en versterkt wordt. Daarnaast gingen we in gesprek over zaken die ons kunnen afhouden van contact met God en een verdieping daarin.

Al met al was het voor velen een introductie in het mentoraat voor onze vereniging. Het was een goede avond waarin God, eigen persoon en de relatie tot studie centraal stonden. Onder andere hiervoor is het dispuut opgericht: dat er theologen mogen afstuderen die vanuit een doorleeft geloof in de realiteit van academie en samenleving hun mannetje, of vrouwtje, mogen staan in kerk en samenleving. Ik hoop dat voor vele leden deze avond een aanzet was om zelf een mentor te zoeken. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het heel behulpzaam is.

 

Studieavond