Popular Tags:

Filmavond met prof. dr. Boer – ‘Taking Sides’

16 mei 2017 at 13:31

Maandag 15 mei  was er weer een studieavond bij Bonifatius. Het idee van de avond was om een ethisch debat te houden samen met Prof. Dr. T.A. Boer aan de hand van de film ‘Taking Sides.’

De avond begon wat vroeger dan normaal, om kwart voor 6 zaten we met een gezellig groepje pizza te eten. Waarbij een vurige ethische discussie ontvlamde over ananas op pizza, maar al snel na de afsluiting met Psalm 89 kwamen de grotere ethische dilemma’s boven tafel. Na een korte inleiding van professor Boer werd de film gestart. De film ging over een Amerikaanse majoor die een Duitse dirigent moest verhoren. De dirigent werd er namelijk van beschuldigd Hitler en de nazi’s te hebben ondersteunt voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Naarmate de film vorderde kregen wij als kijker steeds meer informatie en konden we zelf bedenken of we dirigent schuldig vonden aan deze beschuldigingen. Nadat de film afgelopen was vroeg professor Boer ons of wij dachten dat de dirigent schuldig was. Een aantal mensen zeiden dat hij wel degelijk schuldig was, maar de meesten wisten het niet zeker. Naarmate het gesprek vorderde koppelden we de gedachten die we kregen bij de film naar onze huidige tijd. We dachten na over wat we konden leren en wat wij zouden doen als er een totalitaire macht zou ontstaan in ons land of in een ander land om ons heen. We sloten de avond af met een gezellige borrel. Kortom, het was weer een leerzame avond met veel stof tot nadenken, maar zeker ook gezellig.

Afbeeldingsresultaat voor taking sides furtwangler

Studieavond 13 maart- American Dinner en ontmoeting met de mentoren

20 maart 2017 at 16:38

Maandag 13 maart was het volle bak in de filmzaal van PThU. Een kleine 25 leden van Bonifatius zaten samen te bunkeren met 4 mentoren van het eten dat door iedereen was meegenomen. Een volle bak; discussies over politiek, kerken en voorgaan, en natuurlijk de eigen persoon. Want ja, die  eigen persoon neem je overal mee naar toe. En voor een theologiestudent kan dat nogal eens lastig zijn. Hoe verhoud ik mijzelf tot mijn studie waarin geloofswaarheden onderuit geschoffeld worden, hoe houd ik zicht op Christus en op de Vader als alles wordt gereduceerd tot psyche of neurotransmitters?

Daarom heeft het bestuur in samenwerking met de mentoren van het dispuut handen en voeten gegeven aan één van de doelstellingen van het dispuut: positief christelijke reflectie op eigen geloofsleven. Mentoren zijn er niet alleen om kritiek te geven op preekvergaderingen of om het dispuut te bewaken voor heterodoxie. Nee, zij zijn er ook om leden te begeleiden.

Deze begeleiding kan een vorm van onregelmatig mentoraat hebben, of een intensievere vorm krijgen. Het gaat er om dat er oudere wijzere mannen en vrouwen, die de studie eerder hebben doorlopen ondersteuning bieden en de theologiestudent kan helpen in het zoeken van evenwicht van eigen spiritualiteit, geloofsleven en academische studie.

Nou, daar liep deze avond ook op uit. De mentoren vertelden hoe zij het ervaren hebben om theologie te studeren, op welke manier hun geloofsleven levendig blijft en versterkt wordt. Daarnaast gingen we in gesprek over zaken die ons kunnen afhouden van contact met God en een verdieping daarin.

Al met al was het voor velen een introductie in het mentoraat voor onze vereniging. Het was een goede avond waarin God, eigen persoon en de relatie tot studie centraal stonden. Onder andere hiervoor is het dispuut opgericht: dat er theologen mogen afstuderen die vanuit een doorleeft geloof in de realiteit van academie en samenleving hun mannetje, of vrouwtje, mogen staan in kerk en samenleving. Ik hoop dat voor vele leden deze avond een aanzet was om zelf een mentor te zoeken. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het heel behulpzaam is.

 

Studieavond

Lezing met dr. Emo Bos – de Reschtspositie van Vrouwen

27 februari 2017 at 23:48

Na een dag hard studeren en het eten van pizza in het gebouw van de PThU, begon om 20:00 uur de avond georganiseerd door Bonifatius over de rechtspositie van vrouwen in de Bijbel en nu. Dit naar aanleiding van het boek ‘Zonen en Dochters Profeteren’  waaraan dr. Bos meegewerkt heeft. Waar begint een Bonifatiusavond mee als het thema gaat over vrouwen in de Bijbel? Uiteraard! Met het zingen van de lofzang van Maria! Bos is van origine jurist en heeft op latere leeftijd nog een proefschrift geschreven over recht en de Bijbel. Een goede combinatie dus om te komen vertellen over de rechtspositie van vrouwen in de Bijbel. Op een heldere, duidelijke en vooral eerlijke manier vertelde Bos waar het op staat. Zo wond hij er geen doekjes om dat vrouwen vaak benadeeld werden in het oude Israël. Alleen de vrouw was schuldig als een man en vrouw vreemdgegaan waren, de man ging vrijuit. Ook waren vrouwen vaker en langer onrein dan mannen. Mannen mochten ook met meerdere vrouwen trouwen.

Dit klinkt nu allemaal heel negatief, en dat was het vaak ook voor vrouwen. Maar gelukkig zitten er ook nog positieve kanten aan. Vrouwen werden altijd goed beschermd, als de vader van een ongetrouwde vrouw overleed, werd ze opgenomen in de familie van haar broer of oom. Er waren ook vrouwen die een hoge machtspositie innamen, zoals bijvoorbeeld de richter Deborah. Vooral ook in het Nieuwe Testament werd er positiever gekeken naar vrouwen. Opvallend is dat vooral Jezus mild is voor vrouwen in vergelijking met zijn mannelijke tijdsgenoten. Zo veroordeelde hij de vrouw die vreemdgegaan was niet die de farizeeën naar hem brachten, terwijl ze volgens de joodse wetten gestenigd zou moeten worden. Opvallend is dat het vrouwen waren die het eerste ontdekten dat het graf van Jezus leeg was, want vrouwen werden in de tijd van het Nieuwe Testament vaak als onbetrouwbaar gezien. Toch mochten zij dus als eersten aan anderen vertellen van Jezus’ opstanding, Ook waren het niet alleen mannen die tijdens Pinksteren profeteerden, maar ook vrouwen!

Hierna ging dr. Bos in op het meer hedendaagse feminisme en emancipatie. Het patriarchaat, de man als hoofd van familie en samenleving, bleef bestaan tot de 20e eeuw, totdat hier door het feminisme en door emancipatie een stokje voor gestoken werd. De strijd voor gelijkheid voor de vrouw ging gelijk op met de strijd tegen slavernij. Dit is niet toevallig, omdat er dankzij de Franse Revolutie steeds meer mensen streefden naar gelijkheid. Helaas moet hier wel bij vermeld worden dat het vooral christelijke politieke partijen waren die deze ontwikkelingen wilden afremmen, maar vanaf de tijd na de tweede wereldoorlog hebben vrouwen gelukkig steeds meer rechten en autonomie gekregen.

Afsluitend was er ruimte voor het stellen van vragen die tot interessante discussies leidde. Het was zeker een geslaagde en interessante avond, met genoeg stof om over door te praten tijdens de borrel onder het genot van een biertje!

Afbeeldingsresultaat voor zonen en dochters profeteren

Studieavond 5 december: Heiligen – een impressie

12 december 2016 at 10:05

De studieavond van 5 december 2016 begon een kwartier later, want Bonifieten houden zoveel mogelijk rekening met iedereen en laatkomers hoeven natuurlijk niet het begin van de avond te missen! En je mag natuurlijk altijd nog tot op het laatste moment als Bonifietje binnendruppelen. We begonnen in de kapel. Onze veelgeprezen fiscus leidde de kleine dienst. We zongen een zeer mooi gezang, eerst twee verzen, toen las onze fiscus een Bijbelgedeelte en daarna zongen we de andere drie mooie verzen. Na deze heugelijke dienst vertoefden wij ons naar boven, naar het zogenoemde aquarium. Daar stond Yorick Breemes ons al op te wachten. Hij zou ons een mooie inleiding geven. Dit deed hij ook zeer voortreffelijk door ons te laten genieten van een intrigerend filmpje van een enthousiaste pastor. Het was zo intrigerend dat ik bijna in het bidden tot heiligen ging geloven. Het is namelijk een mooi idee dat heiligen als enthousiastelingen meejuigen en ons over de finish helpen. Een zeer mooi en ontroerend beeld dat ons ook zeer mooie gesprekken opleverde in de groepjes.

De gespreken in de groepjes gingen onder andere ook over wat we verstaand over santorum in het belijdenisgeschrift van Nicea, dit vereist meer nader onderzoek, misschien ook een leuk onderwerp voor een scriptie. Ook gingen de gesprekken over Hebreeën 11 en 12, want vanuit deze teksten wordt dit idee van de heiligen gehaald. Dit idee komt met name uit Hebreeën 12:1, waarin staat dat we door deze geloofsgetuigen omringd zijn. Deze frase kan zowel op een metaforische als substantieve manier worden uitgelegd, dat maakt het ook zo leuk. :) Natuurlijk werd er nog veel meer gezegd in de groepjes en nemen we dit ook met ons mee, maar als ik dat allemaal zou opschrijven dan zouden onze hersenpannetjes ontploffen van het vele leeswerk. En niet elke Bonifiet wil dat zijn hersenpan ontploft. En omdat ik jullie hersenpannetjes ook heel wil laten zal ik het hier bijna bij laten. Want ik ga je nog even vertellen over wat we na deze groepsgesprekken deden. Hou nog even vol, je hebt bijna alles gelezen en dan kun je dat trots aan elke Bonifiet gaan vertellen als een Bonifeit!

Nadat we in groepjes gesproken hadden en pauze hadden genomen kwamen we weer bijeen om nog even met z’n allen door te nemen wat we per groep besproken hadden. Zeer mooi was de metafoor van Marc Bruinewoud. Hierbij vertelde hij dat hij bij heiligen vaak dacht aan pokémonkaarten. Elke heilige heeft zijn/haar eigen vaardigheid net zoals een pokémon en elke heilige roep je aan in de bepaalde specifieke situatie, net zoals je een bepaalde pokémon voor een bepaalde situatie inzet. Nu kan ik nooit meer aan heiligen denken zonder ook aan pokémonkaarten te denken en andersom. :)

Na een mooi eindgebed begonnen we aan onze borrel. We lieten de alcohol rijkelijk vloeien en genoten van de lekkernijen die niet door Sinterklaas, maar door de Bonipieten werden verzorgd. Nog voor half 12 hadden we het pand verlaten, want dan hadden we nog genoeg tijd over om in onze nacht te dromen over al onze avonturen van die speciale en weer eens geslaagde Boni-Studieavond.

– Susanne van Oosterom

Open lezing met dr. Boer – Geloof, vrijheid en medische ethiek

14 september 2016 at 14:30

Afgelopen maandag werd de eerste lezing, een open lezing, van het academisch jaar georganiseerd. Een aantal geïnteresseerde studenten schoven bij ons aan en luisterden mee naar een opening met Psalm 139, waarbij een aantal ethische thema’s werden aangestipt: hoe ga je om met leven dat God zelfs als ‘vormeloos begin’ al heeft gezien, wat moet je met de geweldstekst in deze Psalm? Daarna was het woord aan dr. Theo Boer, docent ethiek aan de PThU. Hij nam ons mee in zijn vakgebied en liet zien hoe (medische) ethiek voor ieder mens een belangrijk onderwerp is, omdat het gaat over wat goed handelen is en omdat iedereen te maken krijgt met sterfelijkheid en ziekte. Theologen in het bijzonder worden vaak gevraagd advies te geven bij ethische vraagstukken.

Dr. Boer stelde dat ethiek echter niet specifiek een christelijk vakgebied is, veel ethische overwegingen zijn generaliseerbaar. Zoals C.S. Lewis al zei, zijn de wetten van de moraal tot op grote hoogte voor iedereen kenbaar. Toch zijn het vaak christenen geweest die het voortouw namen in wetenschap en onder andere de ethiek, omdat zij geloofden dat God de mens de hersenen had gegeven om te gebruiken.  Een mens loopt als het ware met zijn hoofd in de wolken: er zijn oneindig veel mogelijkheden om het goede te doen, het kan altijd nog mooier, en met zijn voeten in de modder: daar moeten de grenzen van wat wel en niet gesteld kan worden, zonder humor en soms met sancties. Ethiek beweegt zich dus tussen die twee grenzen, maar gaat vaak over de ondergrens, zoals bij medische vraagstukken.  Toch zou het mooi zijn, zo besloot dr. Boer, als het er wat vaker over ging hoe we er een feestje van kunnen maken. En zo besloten wij dat het na de lezing tijd was voor een feestje, tijd voor een borrel.