Popular Tags:

Lezing ds. Henk Poot

13 januari 2018 at 16:23

Meteen na de kerstvakantie was het alweer tijd voor een Boni-avond. Op maandag 9 januari hadden wij een lezing van Henk Poot van Christenen voor Israël. Van tevoren werd er nog samen patat gegeten, waarbij de kwaliteit van de gesprekken een stuk beter was dan de kwaliteit van de patat. Ook hadden wij hoog bezoek van Wim Warnar, die kwam namens IFES en Point. Al met al beloofde het dus een goede avond te worden.

Henk Poot is theoloog en was predikant op voor veel verschillende soorten mensen; hij was vlootpredikant, jeugdpredikant bij de HGJB en predikant in Friesland. Nu werkt hij voor Christenen voor Israël, maar hij neemt dus een bak aan ervaring mee waar wij veel van kunnen leren.

Aan de hand van het verhaal van Henk Poot hebben wij nagedacht over de positie van Israël. We leerden dat Israël bijzonder was en uitgekozen door God als Zijn land. Ook kwam Barneveld nog even voorbij in de uitspraak: ‘Hier in Barneveld bent u behouden, maar als u in Voorthuizen en Putten woont loopt het niet goed met u af.’ Dit deed mij deugd, al vreesde ik wel voor het lot van mijn vrienden uit Voorthuizen en Putten. Maar wat Henk Poot hier eigenlijk mee wilde zeggen is: denken wij ook zo over Israël? Zijn wij Barneveld en is Israël Voorthuizen of Putten? Hebben we een te hoge dunk van onszelf? Stof die aanzet tot nadenken en tot een open gesprek.

Henk Poot benadrukte dat het belangrijk is om teksten in de context te bekijken en ze niet onmiddellijk op onszelf te betrekken. Een goede les, zeker voor degenen onder ons die het ambt ambiëren. Door de komst van Jezus is het evangelie vertrokken uit Jeruzalem, maar dit heeft er ook vaak voor gezorgd dat Jeruzalem in de schaduw kwam te staan. Wij moeten proberen in álles te geloven, net als de Emmaüsgangers, en dus ook de geschiedenis van Israël bij ons geloof betrekken. Immers is onze eerste roeping God, en niet onszelf, groot te maken.

Open studieavond van 9 oktober en lezing bevrijdingspastoraat van 30 oktober

22 november 2017 at 10:29

De afgelopen twee maanden hebben, verdeeld over twee avonden, meerdere sprekers een lezing gehouden voor ons dispuut. Op maandag 9 oktober vond de studieavond plaats: we hebben negen docenten en rectores uit Ivoorkust, Centraal Afrikaanse Republiek en Oost-Congo mogen verwelkomen. Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan over verschillende disciplines: namelijk de systematisch theologische, praktisch/missionaire en bijbelwetenschappelijke discipline. Verder spraken we over theologische discoursen die op dit moment in Afrika en Nederland spelen. Dit was een mooie gelegenheid om over de eigen grenzen heen te kijken.

Op maandag 30 oktober hadden een ontmoeting met Hans Maat, de directeur van het Evangelisch Werkverband. Hij heeft gesproken over hoe bevrijdingspastoraat, een praktijk die in de tijd van de Evangeliën aan de orde van de dag was, in onze tijd en context een rol speelt. Voorafgaand aan de avond hadden we een gezamenlijk liturgisch moment. We hebben met elkaar liederen gezongen, gelezen uit de bijbel en gebeden.

Beide avonden hebben we als indrukwekkend ervaren. We danken alle sprekers voor hun komst en we kijken uit naar de volgende avond op 11 december, wat weer een studieavond zal zijn.

Lezing 18 september – de waarheidsvraag in het interreligieuze gesprek

22 september 2017 at 11:29

Op maandagavond 18 september was het tijd voor de eerste studieavond van het nieuwe collegejaar. Deze avond werd er een lezing over de waarheidsvraag (namelijk, wat is waarheid? Hoe weten we dat?) in het interreligieuze gesprek (gesprek tussen verschillende religies) gegeven, door prof. dr. Benno van den Toren. Naast de leden van Bonifatius mocht het dispuut op deze avond ook een aantal gasten en eerstejaars studenten in zijn midden verwelkomen. Nogmaals van harte welkom!

Prof. dr. Van den Toren haalde voor zijn lezing inspiratie uit zijn werk in Maleisië, waar hij de afgelopen vier maanden aan het werk mocht zijn. Het onderwerp van de lezing, de waarheidsvraag in het interreligieuze gesprek, is geen eenvoudig of licht onderwerp. Met elkaar mochten we er in alle openheid bij stilstaan dat het ook eng kan zijn, om de discussie over de waarheid met een ander aan te gaan. Maar ondanks dat is het wel een belangrijke vraag, helemaal in een samenleving die religieus sterk verdeeld is.

Prof. dr. Van den Toren vertelde dat dit religieus pluralisme in Europa relatief jong is. Lange tijd is Europa overwegend christelijk geweest en was de waarheidsvraag niet erg aanwezig. Maar in de huidige tijd, een tijd van globalisering en een multiculturele samenleving, is er steeds vaker sprake van een interreligieus gesprek, waarin ook aandacht is voor de waarheidsvraag.

Op hetzelfde moment is er ook sprake van relativisme; het maakt niet zoveel uit waar een ieder in gelooft. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Volgens prof. dr. Van den Toren kunnen wij het daar niet bij laten, om theologische en missiologische redenen. Wij moeten de apologetiek, die naar voren komt in de Bijbel, voortzetten. Wij geloven dat God gekend kan worden door iedereen, dat moet verteld worden. Als het geloof uitgedragen wordt, zal de waarheidsvraag aan de orde komen. Het is dus belangrijk om erover na te denken, ook om een antwoord te kunnen geven op het relativisme.

Het belang en de noodzaak van het spreken over de waarheidsvraag neemt niet weg dat het een spannend gesprek kan zijn. Om dit makkelijker te maken kunnen we proberen om te spreken vanuit vertrouwen. Vertrouwen op Christus. Getuigen doe je uit de dankbaarheid dat je iets hebt mogen ervaren van God. Met deze woorden sloot prof. dr. Van den Toren zijn lezing af.

Na het uitspreken van de lezing stelden een aantal van ons nog een aantal vragen, waaruit ook weer bleek hoeveel spanningen de waarheidsvraag op kan roepen. Na een korte discussie hierover werd de avond afgesloten met een gezellige borrel.

De Maand Juni

14 juli 2017 at 16:32

Na een hectische maand juni, waarin alles dan onoverkomelijk tegelijk valt, is het tijd voor vakantie. Juni was de maand van de tentamens, maar ook de maand van de bestuurswisseling. Op 7 juni jl. mochten we onze verjaardag vieren (5 juni) met een mooi feestje waar ook enige externen en oud-leden op af kwamen en heeft bestuur Dangremond plaats gemaakt voor bestuur De Kok- Van den Born. Na de bestuurswisseling was het tijd voor een hapje en een drankje en een leuke pubquiz verzorgd door de Dies-Commissie.

DSCN1985 (2)

Bestuur Dangremond met Bestuur De Kok-Van den Born

Toch was de bestuurswisseling niet helemaal het eindpunt van het academisch jaar 2016-2017, zo is nog een groot aantal Bonifieten, toen alle tentamens en papers erop zaten, afgereisd naar het mooie Canterbury met de jaarlijkse Kunst- & Theologiereis met theologiestudenten van de PThU. De kathedraal, de ruïnes van de Augustine Abbey, een pubcrawl en de kliffen bij Dover hebben veel indruk gemaakt. Door met verschillende studenten en docenten samen zo’n reis te beleven komen veel goede gesprekken los die tijdens college niet mogelijk of gebruikelijk zijn, en ook de buitencolleges en de kerkdienst op de klif dragen daaraan bij.

Het was mooi, benieuwd waar de reis ons volgend jaar zal brengen!

Een lange dag, maar vooral een lange zomer gewenst.

Filmavond met prof. dr. Boer – ‘Taking Sides’

16 mei 2017 at 13:31

Maandag 15 mei  was er weer een studieavond bij Bonifatius. Het idee van de avond was om een ethisch debat te houden samen met Prof. Dr. T.A. Boer aan de hand van de film ‘Taking Sides.’

De avond begon wat vroeger dan normaal, om kwart voor 6 zaten we met een gezellig groepje pizza te eten. Waarbij een vurige ethische discussie ontvlamde over ananas op pizza, maar al snel na de afsluiting met Psalm 89 kwamen de grotere ethische dilemma’s boven tafel. Na een korte inleiding van professor Boer werd de film gestart. De film ging over een Amerikaanse majoor die een Duitse dirigent moest verhoren. De dirigent werd er namelijk van beschuldigd Hitler en de nazi’s te hebben ondersteunt voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Naarmate de film vorderde kregen wij als kijker steeds meer informatie en konden we zelf bedenken of we dirigent schuldig vonden aan deze beschuldigingen. Nadat de film afgelopen was vroeg professor Boer ons of wij dachten dat de dirigent schuldig was. Een aantal mensen zeiden dat hij wel degelijk schuldig was, maar de meesten wisten het niet zeker. Naarmate het gesprek vorderde koppelden we de gedachten die we kregen bij de film naar onze huidige tijd. We dachten na over wat we konden leren en wat wij zouden doen als er een totalitaire macht zou ontstaan in ons land of in een ander land om ons heen. We sloten de avond af met een gezellige borrel. Kortom, het was weer een leerzame avond met veel stof tot nadenken, maar zeker ook gezellig.

Afbeeldingsresultaat voor taking sides furtwangler